"major airport" — Słownik kolokacji angielskich

major airport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne lotnisko
  1. major przymiotnik + airport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But why not still go through one of those two major airports?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo