"League appearance" — Słownik kolokacji angielskich

League appearance kolokacja
Popularniejsza odmiana: league appearance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wygląd ligi
  1. league rzeczownik + appearance rzeczownik
    Silna kolokacja

    His final major league appearance was on May 29, 1946.

powered by  eTutor logo