"league appearance" — Słownik kolokacji angielskich

league appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygląd ligi
  1. league rzeczownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His final major league appearance was on May 29, 1946.

powered by  eTutor logo