"Large piece" — Słownik kolokacji angielskich

Large piece kolokacja
Popularniejsza odmiana: large piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kawał
  1. large przymiotnik + piece rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I had done my work too well for any large piece to give way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo