"Large painting" — Słownik kolokacji angielskich

Large painting kolokacja
Popularniejsza odmiana: large painting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży obraz
  1. large przymiotnik + painting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is thought to be the largest painting in America.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo