"Large hole" — Słownik kolokacji angielskich

Large hole kolokacja
Popularniejsza odmiana: large hole
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża dziura
  1. large przymiotnik + hole rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But after a while, all they had was a large hole in the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo