"Large concentration" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: large concentration
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża koncentracja
  1. large przymiotnik + concentration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The largest concentration of people was away to the north.

powered by  eTutor logo