ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Large boulder" — Słownik kolokacji angielskich

Large boulder kolokacja
Popularniejsza odmiana: large boulder
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży głaz
  1. large przymiotnik + boulder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They set him down, his back against a large boulder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo