"Large City" — Słownik kolokacji angielskich

Large City kolokacja
Popularniejsza odmiana: large city
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielkie miasto
  1. large przymiotnik + city rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How do you begin to find them in such a large city?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo