"Innocent Eye" — Słownik kolokacji angielskich

Innocent Eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: innocent eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niewinne Oko
  1. innocent przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had no time even to close their innocent eyes.

    Podobne kolokacje: