"innocent eye" — Słownik kolokacji angielskich

innocent eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewinne oko
  1. innocent przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    They had no time even to close their innocent eyes.

    Podobne kolokacje: