"Image reveals" — Słownik kolokacji angielskich

Image reveals kolokacja
Popularniejsza odmiana: image reveals
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz wyjawia
  1. image rzeczownik + reveal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The images taken have revealed political tensions in the region.

    Podobne kolokacje: