"image reveals" — Słownik kolokacji angielskich

image reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wyjawia
  1. image rzeczownik + reveal czasownik
    Zwykła kolokacja

    The images taken have revealed political tensions in the region.

    Podobne kolokacje: