"Image flashes" — Słownik kolokacji angielskich

Image flashes kolokacja
Popularniejsza odmiana: image flashes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Błyski obrazu
  1. image rzeczownik + flash czasownik
    Luźna kolokacja

    I sat down in the chair across from her and an image flashed into my mind.

    Podobne kolokacje: