"Human eye" — Słownik kolokacji angielskich

Human eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: human eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ludzkie oko
  1. human przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And they worked under the more human eyes of leaders on the ground.

    Podobne kolokacje: