"human eye" — Słownik kolokacji angielskich

human eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzkie oko
  1. human przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And they worked under the more human eyes of leaders on the ground.

    Podobne kolokacje: