"Hillside Book" — Słownik kolokacji angielskich

Hillside Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zbocze Książka
  1. hillside rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hillside Books, Canterbury.

    Podobne kolokacje: