"Good choice" — Słownik kolokacji angielskich

Good choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: good choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobry wybór
  1. good przymiotnik + choice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The one he was using right then would have been a good choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo