"Galahad Book" — Słownik kolokacji angielskich

Galahad Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Galahad Książka
  1. Galahad rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Galahad Books, 1986.

    Podobne kolokacje: