"Future contest" — Słownik kolokacji angielskich

Future contest kolokacja
Popularniejsza odmiana: future contest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszły konkurs
  1. future przymiotnik + contest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps the Republican right will come together behind him in future contests.

powered by  eTutor logo