"future contest" — Słownik kolokacji angielskich

future contest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły konkurs
  1. future przymiotnik + contest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps the Republican right will come together behind him in future contests.

powered by  eTutor logo