"Foolish Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Foolish Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: foolish thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niemądra Rzecz
  1. foolish przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He did only one foolish thing in his whole life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo