"foolish thing" — Słownik kolokacji angielskich

foolish thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niemądra rzecz
  1. foolish przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did only one foolish thing in his whole life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo