BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"foolish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

foolish przymiotnik

foolish + rzeczownik
Kolokacji: 70
foolish thing • foolish man • foolish question • foolish woman • foolish girl • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
  • He did only one foolish thing in his whole life.
  • She sat with him for a few minutes, talking of little foolish things.
  • I've done a lot of foolish things and so has she.
  • Does he talk just to hear himself say foolish things?
  • That was a foolish thing to do, he told himself.
  • "I think it would indeed be a foolish thing if you were the man."
  • "Why did you do such a foolish thing as to come back?"
  • A foolish thing when there is so much to do.
  • Far be it from me to do any such foolish thing.
  • There has to come a time when those foolish things have to stop.
2. foolish man = niemądry człowiek foolish man
4. foolish woman = niemądra kobieta foolish woman
5. foolish girl = niemądra dziewczyna foolish girl
6. foolish mistake = głupi błąd foolish mistake
czasownik + foolish
Kolokacji: 6
feel foolish • look foolish • sound foolish • act foolish • appear foolish • ...
przysłówek + foolish
Kolokacji: 12
most foolish • extremely foolish • slightly foolish • pretty foolish • somewhat foolish • ...
foolish + przyimek
Kolokacji: 5
foolish of • foolish for • foolish in • foolish to • foolish about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.