TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"foolish man" — Słownik kolokacji angielskich

foolish man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niemądry człowiek
  1. foolish przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I may be the most foolish man you've ever met.

    Podobne kolokacje: