"Favorite Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Favorite Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: favorite thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ulubieniec Rzecz
  1. favorite przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But his favorite thing to do had been to get something they wanted, and then hold out on them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo