"Easter day" — Słownik kolokacji angielskich

Easter day kolokacja
Popularniejsza odmiana: Easter Day
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dzień wielkanocny
  1. Easter rzeczownik + day rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This Easter day, we wish all our readers the same.

    Podobne kolokacje: