"Easter Day" — Słownik kolokacji angielskich

Easter Day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niedziela wielkanocna
  1. Easter rzeczownik + day rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This Easter day, we wish all our readers the same.

    Podobne kolokacje: