"Early Cinema" — Słownik kolokacji angielskich

Early Cinema kolokacja
Popularniejsza odmiana: early cinema
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne Kino
  1. early przymiotnik + cinema rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is often considered the greatest director of early Brazilian cinema.

powered by  eTutor logo