"early cinema" — Słownik kolokacji angielskich

early cinema kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne kino
  1. early przymiotnik + cinema rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is often considered the greatest director of early Brazilian cinema.

powered by  eTutor logo