"Dragon Ball" — Słownik kolokacji angielskich

Dragon Ball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dragon Ball
 1. dragon rzeczownik + ball rzeczownik
  Silna kolokacja

  Still, they managed to retrieve the first series of Dragon Ball pan-regionally.

  Podobne kolokacje:

"Dragon Ball" — Słownik kolokacji angielskich

Dragon Ball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dragon Ball
 1. dragon rzeczownik + ball rzeczownik
  Silna kolokacja

  Still, they managed to retrieve the first series of Dragon Ball pan-regionally.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo