"Doubleday Book" — Słownik kolokacji angielskich

Doubleday Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doubleday Książka
  1. Doubleday rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is hard to recognize a Doubleday book for anything in particular.

    Podobne kolokacje: