"Current Literature" — Słownik kolokacji angielskich

Current Literature kolokacja
Popularniejsza odmiana: current literature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna Literatura
  1. current przymiotnik + literature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But however it began, the view is common enough in current literature.