"current literature" — Słownik kolokacji angielskich

current literature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna literatura
  1. current przymiotnik + literature rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But however it began, the view is common enough in current literature.