"Copernicus Book" — Słownik kolokacji angielskich

Copernicus Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kopernik Książka
  1. Copernicus rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Copernicus Books (imprint of Springer- Verlag) 389pp.

    Podobne kolokacje: