ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"Congressional hearing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kongresu słuch
  1. congressional przymiotnik + hearing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within a month, their case led to a Congressional hearing.