"Company based" — Słownik kolokacji angielskich

Company based kolokacja
Popularniejsza odmiana: company based
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Spółka oparła
  1. base czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She said 130 jobs would be cut in Georgia, where the company is based.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo