"Communist authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komunistyczna władza
  1. communist przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the 1960s, local Communist authorities tried many times to remove the bridge.

powered by  eTutor logo