"Celebrity chef" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity chef kolokacja
Popularniejsza odmiana: celebrity chef
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szef kuchni honorowy
  1. celebrity rzeczownik + chef rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Read the next page to learn about the very first celebrity chef.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo