"Byzantine time" — Słownik kolokacji angielskich

Byzantine time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bizantyjski czas
  1. byzantine przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The same center would have been renamed in Byzantine times.

    Podobne kolokacje: