"Business Service" — Słownik kolokacji angielskich

Business Service kolokacja
Popularniejsza odmiana: business service
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Usługa biznesowa
  1. business rzeczownik + service rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Rates for most business service will increase an average of 3.9 percent.

powered by  eTutor logo