"business service" — Słownik kolokacji angielskich

business service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usługa biznesowa
  1. business rzeczownik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Rates for most business service will increase an average of 3.9 percent.

powered by  eTutor logo