"Book of the Year Award" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Roku Nagroda
  1. award rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Blue Peter recorded the 2006 Book of the Year Award inside the tower.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo