"Book of Han" — Słownik kolokacji angielskich

Book of Han kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Han
  1. Han rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Book of the Later Han records two early examples.

    Podobne kolokacje: