"Book of Changes" — Słownik kolokacji angielskich

Book of Changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Zmian
  1. change rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The System of the Book of Changes and Chinese Science."

    Podobne kolokacje: