TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Best Actress" — Słownik kolokacji angielskich

Best Actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Najlepsza Aktorka
  1. best przymiotnik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She may have been, among other things, the best actress in town.

    Podobne kolokacje: