TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"British actress" — Słownik kolokacji angielskich

British actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjska aktorka
  1. British przymiotnik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the British actress isn't the only one making the cut.

    Podobne kolokacje: