TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"English actress" — Słownik kolokacji angielskich

English actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielska aktorka
  1. English przymiotnik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other people, it's the voice - they play it as a Hungarian, or an English actress.

    Podobne kolokacje: