"Beach Park" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Park kolokacja
Popularniejsza odmiana: beach park
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowy Park
  1. beach rzeczownik + park rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The area came into use as a public beach park in 1932.

    Podobne kolokacje: