"beach park" — Słownik kolokacji angielskich

beach park kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy park
  1. beach rzeczownik + park rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The area came into use as a public beach park in 1932.

    Podobne kolokacje: